Ekonomi

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek – Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek – Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2024
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Tarafından Gerçekleştirilen, Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor Ayrıca Ekte *.PDF Olarak Sunulmuştur.
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş
FON KULLANIM RAPORU
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 No.lu Pay Tebliği’nin 33. Maddesi Uyarınca
23.10.2023İTİBARİYLE  BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş – TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN  ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR
 
I.  RAPORUN AMACI
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 numaralı Pay Tebliği’nin “Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar” başlıklı 33.maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak  halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta yayımlaması zorunludur. Anılan Tebliğ hükmünde ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülüğün yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür.
 
II.   ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ
Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurusu yapılan, Birko Birleşik Koyunlulular Men. Tic. ve San. A.Ş’nin , Salix Yatırım Holding A.Ş ye yapılan sermaye tahsisinden  elde edilecek gelirlerinin kullanım yerleri işbu raporda açıklanmıştır. İşbu rapor tarihi itibariyle, ilgili gelirlerin kullanım durumu ve diğer gelişmeler, aşağıda belirtilmiştir:
 
a)  Banka Borçları
Şirketimizin bankalara olan borçları için toplam sermaye artırımından % 40, 40.000.000.- TL pay ayrılmış olup ayrılan bu payın % 50, 15.000.000.-TL kısmı Garanti Bankasına, % 50, 25.000.000.- TL,  kısmı ise ODEABANK’a olan borcumuzun ödenmesinde kullanılacaktır.
 
b)  Personel Alacakları
Şirketimizin işten ayrılan/çıkan personellere olan borçları için toplam sermaye artırımından % 7,5, 7.500.000.- TL  pay ayrılmış olup, bu borcun ödenmesinde kullanılacaktır. 
 
c)  Resmi Kurumlara Olan Borçlar
Şirketimizin Vergi Dairesi ve SGK ya olan Borçları yapılandırılmış olup, yapılandırılan borçların ilk 2 taksitleri ödenmiştir. Şirketimizin Vergi Dairesi ve SGK ya olan borçları için toplam sermaye artırımından % 12,73, 12.730.000.- TL pay ayrılmış olup, elde edilecek fon ile geriye kalan yapılandırma borçları taksitler halinden ödenmeye devam edilecektir.
 
d)  Hammadde Alımı
Şirketimizin sürdürülebilirliğini artıracak işletmemizin ihtiyacı olan hammadde iplik ve sair malzemeler için toplam sermaye artırımından % 25, 25.000.000.-TL pay ayrılmış olup, ayrılan bu fon hammadde alımında kullanılarak üretim kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.
 e) Salix Yatırım Holding A.Ş ye olan borçların ödemesi için %13,5 oranında 13.529.026 TL borcun ödenmesi planlanmaktadır.
 
f) Diğer Borçlar
Şirketimizin diğer borçlar kaleminde bulunan borçları için, toplam sermaye artırımından % 1,24, 1.240.973,99 .- TL  pay ayrılmış olup, ödenecek borçların detayları aşağıda verilmiştir.
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü borçları
Tedarikçi taraf borçları
Ticari borçlar
 
III.  SONUÇ
Fon kullanımı incelendiğinde, işbu rapor tarihi itibariyle olmak üzere, Şirket’in toplam tutarı yaklaşık 100.000.000, TL olarak hesaplanan tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımında yukarıda belirtilen borç ödeme planlarına sadık kalmak suretiyle, borç ödemelerinde kullanılacaktır. 
 
 
 
Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanç. A.Ş

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262919

BIST

haber-basiskele.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu